STRUČNI PRILOZI
GALERIJE


 

    OBJAVLJENI RADOVI


     Radovi Veroljuba Umeljića, pored beogradskog (SPOS-ovog) časopisa Pčelar, objavljivani su i u crnogorskom časopisu Pčelarstvo, makedonskom Melitagora, bugarskom Pčelarstvo i slovenačkom Slovenski čebelar, kao i u revijama Šume, Jutro, Moć prirode.

     Radovi su uvek bogato ilustrovani Umeljićevim originalnim fotografijama i crtežima.
     Povremeno su njegove fotografije korišćene i za ilustracije tekstova drugih autora.

    Spisak objavljenih radova u beogradskom (SPOS-ovom) časopisu Pčelar:

     - Uzgoj matica uz korišćenje Jenterovog aparata, 4/1992,
     - Tehnologija pčelarenja DB košnicama, 1. deo, 5/1993,
     - Tehnologija pčelarenja DB košnicama, 2. deo, 6/1993,
     - O nekim problemima pri korišćenju Jenterovog aparata, 5/1994,
     - Seoba košnica, 6/1995,
     - Briga o pčelarskom podmlatku, 6/1996,
     - Grabež, 12/1996,
     - Analiza mogućnosti korišćenja tri bagremove paše, 4/1997,
     - Izbor mesta za smeštaj košnica na suncokretovoj paši, 6/1997,
     - O tradiciji seobe košnica kod Srba, 1/1998,
     - Priprema za rojenje, formiranje i nega novih rojeva, 5/2003,
     - Crnjuša (Erica carnea L.), 12/2003,
     - Leska (Corylus avellana L.), 12/2003,
     - Dren (Cornus mas L.), 1/2004,
     - Jova crna (Alnus glutinosa Gaertn.), 1/2004,
     - Maslačak (Taraxacum officinalis Web.), 3/2004,
     - Rad sa malim osmodelnim oplodnjacima, 3/2005.*
     - Uzgoj matica pomoću Nicot aparata, 6/2005.*
     - Volovski jezik (Anchusa officinalis L.), 6/2005,
     - Esparzeta (Onobrychis viciaefolia Scop.), 7/2005,
     - Život pčelinjeg društva u prirodnom staništu tokom godine, 8/2005.*
     - Pojila za pčele, 3/2006,
     - Sa koliko pčelinjih društava, kada i kako započeti pčelarenje, 5/2006.
     - Otvoreni poziv, 8/2006.
     - Naučno pranje šarenog papira (Umeljić, Mirić, Trifunović, Stepanović), 2/2007.
     - Kako sprečiti pojavu nagona za rojenje, 4/2007.
     - Postupci sa pčelinjim društvima u kojima se pojavio rojevi nagon, 5/2007.
     - Zbrinjavanje prirodnih rojeva, 6/2007.
     - Princ pčelara - Fransoa Iber, 11/2007.
     - Pismo pčelarima za novembar, 11/2007.
     - Pismo pčelarima za decembar, 12/2007.
     - Mediteranske medonosne biljke, 12/2007.
     - Januar u pčelinjaku, 1/2008.
     - Med fest - sajam zlatnog meda, 1/2008.
     - Predvajanje pčelinjih društava u DB košnicama na proizvodna i pomoćna, 4/2008.
     - Priprema pčelinjih društava za zimovanje u DB košnicama, 8/2008.
     - Pismo pčelarima za septembar, 9/2008.
     - Selekcija matica, 5/2009.
     - Plansko formiranje rojeva, 6/2010.


     * U anketi časopisa Pčelar sprovedenoj krajem 2005. godine, u kojoj je učestvovalo 1.877 pčelara, čitalaca časopisa i članova SPOS-a (21,1% od ukupnog broja), za najbolji tekst objavljen u Pčelaru tokom 2005. godine, od ukupno 100 ocenjivanih, ubedljivo je izabran Umeljićev rad Život pčelinjeg društva u prirodnom staništu tokom godine, objavljen u avgustovskom broju. Ovaj rad je preveden na slovenački jezik i objavljen u Slovenskom čebelaru u martovskom i aprilskom broju 2007. godine. U istoj anketi još dva Umeljićeva rada su visoko ocenjena: na četvrtom mestu je Rad sa malim osmodelnim oplodnjacima (mart) a na šestom mestu Uzgoj matica pomoću NICOT aparata (jun).
     Ovom anketom ocenjivani su i predavači SPOS-a. Umeljić je zauzeo drugo mesto od ukupno 39 ocenjivanih predavača.
Copyright © 2008 Veroljub Umeljić
vumeljic@ptt.rs